Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Cái Lân Mở Rộng

Mã số thuế: 5701671559

Người đại diện: Nguyễn Thị Lan Anh

Lô 21, Khu công nghiệp Cái Lân mở rộng - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Xem chi tiết