Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Tầu Thủy Cái Lân

Mã số thuế: 5700660480

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Thịnh

Khu công nghiệp tầu thủy Cái Lân - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Xem chi tiết