Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Việt Hưng

Mã số thuế: 5701738193

Người đại diện: Huang Cheng Ming

Khu công nghiệp Việt Hưng - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5700685975

Người đại diện: WANG YING E

Khu công nghiệp Việt Hưng - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Xem chi tiết