Danh sách công ty tại Phường Cái Dăm

Mã số thuế: 0101514121-001

Người đại diện: Bùi Đức Hiệp

Lô 32, đường Hạ Long, phường Cái Dăm - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Xem chi tiết