Danh sách công ty tại Phường Hà Lầm

Mã số thuế: 5702079289

Người đại diện: Nguyễn Văn Chiến

Tổ 3, Khu 5 Phố Hữu Nghị, Phường Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702076979

Người đại diện: Bùi Bích Phương

Tổ 1, khu 5, Phường Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701951676

Người đại diện: Phạm Bình Minh

Tổ 3, khu 1, Phường Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701940681

Người đại diện: Nguyễn Thị Hoài Anh

Số nhà 722, tổ 4. khu 5, Phường Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701936477

Người đại diện: Trịnh Quốc Hưng

Tổ 1, Khu 3, Phường Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701924104

Người đại diện: Hoàng Trọng Phú

Số 464, đường Hà Lầm, Tổ 5, Khu 1, Phường Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701922072

Người đại diện: Đoàn Ngọc Bích

SN 5, phố Minh Khai, Phường Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701903802

Người đại diện: Hoàng Kiều Anh

Tổ 12, khu 4, Phường Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701902911

Người đại diện: Nguyễn Tuấn Đạt

Số 5, tổ 6, khu 2, Phường Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701903369

Người đại diện: Trần Văn Tĩnh

Số 708, tổ 1, khu 4, Phường Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701902502

Người đại diện: Đỗ Thị Lan Phương

Số 30, tổ 6, khu 1, Phường Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701897475

Người đại diện: Hoàng Viết Bằng

Số 4, tổ 5, khu 2, Phường Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết