Danh sách công ty tại Phường Hà Trung

Mã số thuế: 5702080710

Người đại diện: Giáp Thế Tình

Số 16 tổ 28 khu 3, Phường Hà Trung, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701970848

Người đại diện: Vũ Thị Bích Thuỷ

Số 96, Nguyễn Bá Ngọc, Phường Hà Trung, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701942632

Người đại diện: Mai Xuân Lợi Nguyễn Thế Minh

Số 73, Tổ 48, Khu 5, Phường Hà Trung, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701942978

Người đại diện: Nguyễn Thị Hằng

Tổ 20, khu 2, Phường Hà Trung, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701939799

Người đại diện: Bùi Thị Hà Trang

Tổ 44, khu 4, Phường Hà Trung, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701939340

Người đại diện: Lê Thị Hoa

Tổ 10, Khu 1, Phường Hà Trung, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701924400

Người đại diện: Mã Minh Tú

Tổ 7, khu 1, Phường Hà Trung, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701923340

Người đại diện: Nguyễn Minh Tuấn

Tổ 55, khu 5, Phường Hà Trung, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701918220

Người đại diện: Vũ Duy Đạt

Tổ 12, khu 2, Phường Hà Trung, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701906923

Người đại diện: Nguyễn Đình Huy

Tổ 3, khu 1, Phường Hà Trung, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701901548

Người đại diện: Nguyễn Trung Dũng

Tổ 5, khu 1, Phường Hà Trung, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701895774

Người đại diện: Phạm Thị Xuyến

Nhà số 8, tổ 52, khu 5, Phường Hà Trung, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết