Danh sách công ty tại Phường Hà Tu

Mã số thuế: 5702079747

Người đại diện: Phạm Văn Khang

Số nhà 79, Tổ 1, Khu 3, Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702078479

Người đại diện: Trịnh Xuân Nghĩa

Số nhà 2, ngõ 301, đường Vũ Văn Hiếu, Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702074428

Người đại diện: Vũ Minh Tuấn

Số nhà 231,Tổ 3, Khu 1, Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701948634

Người đại diện: Vũ Trọng Thắng

Số nhà 20, đường Vũ Văn Hiếu, tổ 2, khu 6, Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701941251

Người đại diện: Lê Thị Ninh

Tổ 9A, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701941004

Người đại diện: Phan Thị Thu Hiền

Số 11, tổ 1, khu 4, Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701936251

Người đại diện: Đỗ Thị Hân

Tổ 4 , Khu 4, Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701931479

Người đại diện: Phạm Phương Thoa

Số 2, ngõ 48, tổ 12, khu 5, Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701928740

Số 36, tổ 5, khu 2, Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701929102

Người đại diện: Trần Ngọc Hùng

Số 335, đường Vũ Văn Hiếu, Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701928236

Người đại diện: Phạm Văn Doanh

Tổ 10, khu 5, Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701925933

Người đại diện: Hoàng Quỳnh Trang

Số nhà 4, tổ 3, khu 6, Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết