Danh sách công ty tại Phường Yết Kiêu

Mã số thuế: 5702080693

Người đại diện: Nguyễn Thúy Hạnh

Số 275, Lê Lợi, Phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702078447

Người đại diện: Nguyễn Vũ Phong

Số nhà 59, đường Phạm Ngũ Lão, tổ 3, khu 3, Phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702077588

Người đại diện: Ứng Quốc Khang

Số nhà 11, tổ 9A, khu 3, Phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702076922

Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Hoài

Tổ 4 Khu 6, Phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702075855

Người đại diện: Phạm Thị Liễu

140 Lê Lợi, Tổ 1, Khu 6, Phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702073262

Người đại diện: Vũ Văn Vinh

Số nhà 30, đường Phạm Ngũ Lão, Phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702073216

Người đại diện: Vũ Đình Chung

Tổ 6, khu 5, Phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702072332

Người đại diện: Đỗ Thu Hạnh

Tổ 6, khu 6, Phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701975243

Lô 22, Tổ 9B, Khu 3, Phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701972563

Người đại diện: Lê Sơn Tùng

Số nhà 27, tổ 4, khu 3, Phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701950129

Người đại diện: Trương Tất Tỉnh

Số 136, Tổ 1, Khu 6, Phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701947197

Người đại diện: Cao Văn Tùng

Số 45C, tổ 6, khu 4, Phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết