Danh sách công ty tại Xã Lê Lợi

Mã số thuế: 5701947743

Người đại diện: Nuttapon Gentawee

Thôn Đè E, Xã Lê Lợi, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701133889

Người đại diện: Nguyễn Tiến Mạnh

Thôn An Biên 1, Xã Lê Lợi, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702090412

Người đại diện: Hoàng Tùng Phong

Thôn An Biên 2, Xã Lê Lợi, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết