Danh sách công ty tại Xã Thống Nhất

Mã số thuế: 5702092473

Người đại diện: Nguyễn Minh Đức

Thôn Đá Trắng, Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết