Danh sách công ty tại Phường 01

Mã số thuế: 0313518079

Người đại diện: Trịnh Hoài Anh

Số 105H/22/2 Hồ Thị Kỷ - Phường 01 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313506891

Người đại diện: Hồ Tống Quốc Cường

306 Lê Hồng Phong - Phường 01 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313497051

Người đại diện: Vũ Duy Hiếu

Số 93/9 Hồ Thị Kỷ - Phường 01 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0312637683-001

Người đại diện: Nguyễn Thanh Hải

378 Lê Hồng Phong - Phường 01 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313486927

Người đại diện: Lê Văn Giống

66/14 Hùng Vương - Phường 01 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313470853

Người đại diện: Trần Xuân Kiên

Số 402 Lê Hồng Phong - Phường 01 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313449876

Người đại diện: Hồ Tống Đoan Châu

306 Lê Hồng Phong - Phường 01 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313449900

Người đại diện: Hà Thanh Thúy Hằng

306 Lê Hồng Phong - Phường 01 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313435136

Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Huyền

105M/31 đường Hồ Thị Kỷ - Phường 01 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313421782

Người đại diện: Huỳnh Thị Ngọc Nữ

36 Hùng Vương - Phường 01 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313416278

Người đại diện: Quách Hinh Xuân

418/24 Lê Hồng Phong - Phường 01 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313408615

Người đại diện: Lê Minh Nhường

51/6 Hồ Thị Kỷ - Phường 01 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết