Danh sách công ty tại Phường 04

Mã số thuế: 0313518713

Người đại diện: Tô Thành

444 Ngô Gia Tự - Phường 04 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313515938

Người đại diện: Nguyễn Thị Bích Đào

400/1 Ngô Gia Tự - Phường 04 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313471208

Người đại diện: Đặng Đức Trọng

414/12 Nguyễn Tri Phương - Phường 04 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313429848

Người đại diện: Nguyễn Thị Thảo

54 Nhật Tảo - Phường 04 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313417345

Người đại diện: Nguyễn Thị Dưỡng Em

266 Ngô Gia Tự - Phường 04 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313410364

Người đại diện: Lư Hồng Ngọc

270 Nguyễn Duy Dương - Phường 04 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313390206

Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc Diệp

282A/42 Nguyễn Tri Phương - Phường 04 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313371651

Người đại diện: Mai Nguyễn Thiên Hương

260 Ngô Gia Tự - Phường 04 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313362738

Người đại diện: Nguyễn Thị Kim Loan

Số 295/9 Hòa Hảo - Phường 04 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313357086

Người đại diện: Nguyễn Mai Phương

312/9 Ngô Gia Tự - Phường 04 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0309538058-009

Người đại diện: Lê Hoàng Đông Quân

492 Ngô Gia Tự - Phường 04 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313264674

Người đại diện: Phan Thị Thu Thủy

438/1 Ngô Gia Tự - Phường 04 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết