Danh sách công ty tại Phường 06

Mã số thuế: 0313537152

Người đại diện: Trần Phương Thanh

137/3 Ngô Quyền - Phường 06 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305242606-002

Người đại diện: Lê Thị Yến Phượng

683-685 đường 3/2 - Phường 06 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313515409

Người đại diện: Phạm Minh Trí

713 Đường 3/2 - Phường 06 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313492092

Người đại diện: Nguyễn Thị Phương

189/2 Đào Duy Từ - Phường 06 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313444500

Người đại diện: Đỗ Hoàng Đỉnh

41/4 Ngô Quyền - Phường 06 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313437038

Người đại diện: Nguyễn Trần Thanh Trúc

226 Tân Phước - Phường 06 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313435182

Người đại diện: Nguyễn Thị Kim Thủy

Số 169 Tân Phước - Phường 06 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313430498

Người đại diện: Trâ�N My� TroÊN

181/23-25 Tân Phước - Phường 06 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313398325

Người đại diện: Nguyễn Nhật Hoàng

Số 197/3 Ngô Quyền - Phường 06 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0306034503-001

Người đại diện: Nguyễn Văn An

109 Ngô Quyền - Phường 06 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313375303

Người đại diện: Phạm Thị Thu Sang

Số 364 đường Nhật Tảo - Phường 06 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313355787

Người đại diện: Nguyễn Thái Bảo

167 Ngô Quyền - Phường 06 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết