Danh sách công ty tại Phường 11

Mã số thuế: 0316783491

Người đại diện: Huỳnh Thị Xuân Linh

528/50 Bis Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316784350

Người đại diện: Lê Quyết Thắng

181/9 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316781046

Người đại diện: Nguyễn Hữu Nhân

462/20/3/25 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316777829

Người đại diện: Nguyễn Thị Thúy Kiều

63/26 đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316779262

Người đại diện: Nguyễn Thành Long

số 03 đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316770693

Người đại diện: Nguyễn Thị Nga

LẦU 2 - 494 ĐIỆN BIÊN PHỦ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316757999

Người đại diện: Nguyễn Thị Cẩm Thu

207/73 Đường 3/2 , Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316757798

Người đại diện: Đặng Nguyễn Hương Quế Bình

Số 3 Đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316723968

Người đại diện: Võ Bá Trung

462/2/5 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316714508

Người đại diện: Huỳnh Điền Huy

Tòa nhà N7, Số 3 Đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316699112

Người đại diện: Đoàn Văn Toản

99 đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316685977

Người đại diện: Yoshida Masafumi

428 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết