Danh sách công ty tại Phường 14

Mã số thuế: 0316786661

Người đại diện: Thái Nguyễn Quang Lãm

7/3/4/10 THÀNH THÁI, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316778413

Người đại diện: Nguyễn Quang Đăng

614 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316776649

Người đại diện: Hoàng Thị Thu Hương

342/73/10 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316773976

Người đại diện: Mai Vĩnh Trinh

451/36/14 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316769521

Người đại diện: Nguyễn Thị Yến

451/29 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316766802

Người đại diện: Thiên Triệu Cơ

268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316757935

Người đại diện: Đỗ Xuân Diện

7/1 đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316751820

Người đại diện: Phan Hữu Nên

284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316750841

Người đại diện: Trần Minh Phụng

Số 342/27 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316747133

Người đại diện: Nguyễn Minh Vương

7A/33/12 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316744799

Người đại diện: Bùi Nguyễn Minh Luân

131/1 Thành Thái, Khu Phố 1, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316742833

Người đại diện: Nguyễn Thanh Trương

268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết