Danh sách công ty tại Phường 15

Mã số thuế: 0316787305

Người đại diện: Vũ Hồng Bích

68/92 đường Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316791090

Người đại diện: Quách Vũ Thanh Nguyễn Văn Vinh

92, Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316791100

Người đại diện: Nguyễn Tuấn Anh

Số 74 Đường Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316786044

Người đại diện: Huỳnh Đức Thống

575/19 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316775250

Người đại diện: Nguyễn Minh Nam

Lầu 3. NN1B đường Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316777402

Người đại diện: Nguyễn Hùng Cường

58/1M Đồng Nai , Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316774955

Người đại diện: Nguyễn Hữu Vũ

i4 Châu Thới, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316772563

Người đại diện: Đặng Thị Thúy Duy

136 Hồ bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316756441

Người đại diện: Trần Hồng Luyến

Số 9 Khu B, Đường Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316754589

Người đại diện: Khổng Nguyễn Ngọc Quyên

31 Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316751034

Người đại diện: Trần Minh Khoa

136 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316744823

Người đại diện: Trần Thị Thu Hồng

12 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết