Danh sách công ty tại Phường 2

Mã số thuế: 0316776864

Người đại diện: Mai Văn Huy

145 Trần Nhân Tôn, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316724048

Người đại diện: Nguyễn Thành Hiếu

331/1G/4D Lê Hồng Phong, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316719834

Người đại diện: Hoàng Tuấn Ngọc

Số 373 Đường Lê Hồng Phong, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316706271

Người đại diện: Thái Cao Tuấn

78 Vĩnh Viễn, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316707701

Người đại diện: Trần Thị Tố Nga

24 Vĩnh Viễn, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316695950

Người đại diện: Phạm Hùng Vương

48 Trần Nhân Tôn, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316697147

Người đại diện: Phạm Thị Hồng Ngọc

70 Vĩnh Viễn, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316690790

Người đại diện: Lưu Thị Mỹ Hằng

37 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316684902

Người đại diện: Lê Huy Hùng

41/5/1 Sư Vạn Hạnh, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316665956

Người đại diện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung

222 Sư Vạn Hạnh, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315434554

Người đại diện: Hoàng Đình Hải

382/14 Sư Vạn Hạnh, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315323332

Người đại diện: Đặng Viên Khang Đinh Tiến Dũng

30-32 Vĩnh Viễn, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết