Danh sách công ty tại Phường 3

Mã số thuế: 0315496800

Người đại diện: Trần Minh Trung

165B, Đường Nguyễn Duy Dương, Phường 03, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315374217

Người đại diện: Lê Thị Ngọc

271 Đường Ngô Gia Tự, Phường 03, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315270049

Người đại diện: Bùi Chí Bảo Lê Trọng Đức

186-188 Nguyễn Duy Dương, Phường 03, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315217479

Người đại diện: Nguyễn Thị Thúy Bình

Số 151D Nguyễn Duy Dương, Phường 03, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315192785

Người đại diện: Lê Thị Thảo

150/28 Nguyễn Duy Dương, Phường 03, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315184336

Người đại diện: Nguyễn Thị Bạch Yến

150/14 Nguyễn Duy Dương, Phường 03, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315172080

Người đại diện: Huỳnh Nam Hùng

247 Ngô Gia Tự, Phường 03, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315145369

195/3 Ngô Gia Tự, Phường 03, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315114184

Người đại diện: Nguyễn Hồng Hạnh

số 167/18 Sư Vạn Hạnh, Phường 03, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315067255

Người đại diện: Trần Như Viện

31B Sư Vạn Hạnh, Phường 03, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315061398

Người đại diện: Nguyễn Thụy Miên

239 Ngô Gia Tự, Phường 03, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315037363

Người đại diện: Nguyễn Thanh Trâm

96 Nguyễn Chí Thanh, Phường 03, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết