Danh sách công ty tại Phường 4

Mã số thuế: 0316769923

Người đại diện: Lê Thị Hồng Dung

Số 221, đường Bà Hạt, Phường 04, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316757981

Người đại diện: Huỳnh Xí Quang

268 Hòa Hảo, Phường 04, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316752133

Người đại diện: Nguyễn Tấn Tài

59 Nhật Tảo, Phường 04, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316738594

Người đại diện: Trần Minh Tâm

321 Nguyễn Duy Dương, Phường 04, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316722428

Người đại diện: Trần Trung Nghĩa

231/22 Nguyễn Duy Dương, Phường 04, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315311915

Người đại diện: Huỳnh Kim Bảo

418/5 Nguyễn Tri Phương,, Phường 04, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315286779

Người đại diện: Lê Hữu Tâm

187 Vĩnh Viễn, Phường 04, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315245148

Người đại diện: Ngô Thị Kim Thủy

182 Nguyễn Tri Phương, Phường 04, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315228784

Người đại diện: Nguyễn Thị Thanh Loan

308/32 Nguyễn Tri Phương, Phường 04, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315208509

Người đại diện: Trần Đại Dương

231/25 Nguyễn Duy Dương, Phường 04, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315191340

Người đại diện: Bùi Văn Hùng

49/2A Nhật Tảo, Phường 04, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315178290

Người đại diện: Hồ Gia Đạt

211/2 Vĩnh Viễn, Phường 04, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết