Danh sách công ty tại Phường 5

Mã số thuế: 0316767605

Người đại diện: Huỳnh Hạnh Phúc

436/7 Hòa Hảo, Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316746179

Người đại diện: Huỳnh Minh Thiện

356/1 Nguyễn Chí Thanh, Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316696136

Người đại diện: Phạm Quốc Thái

Số 114 Ngô quyền, Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316692371

Người đại diện: Lâm Ngọc Nhã Thi

108 Nguyễn Tiểu La, Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316691353

Người đại diện: Phan Dương Thị Định

601/3 Cách Mạng Tháng 8, Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316676669

Người đại diện: Lê Thị Thu Hà

387 Nguyễn Tri Phương, Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316673876

Người đại diện: Dương Thị Thương

321/25 Vĩnh Viễn, Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315410384

Người đại diện: Phan Quốc Dũng

377/3 đường Vĩnh Viễn, Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315309803

Người đại diện: Ngô Nguyễn Thuỵ Vy

54/11 Ngô Quyền, Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315236256

Người đại diện: La Vinh Trung

43 Đào Duy Từ, Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315233671

Người đại diện: Dương Thị Lệ Uyển

116 Ngô Quyền, Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315209044

Người đại diện: Dư Thanh Bình

402/8 Hòa Hảo, Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết