Danh sách công ty tại Phường 9

Mã số thuế: 0316709392

Người đại diện: Trương Thị Thu Hà

292/54 Bà Hạt, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316707613

Người đại diện: Trương Quốc Hoàng

320 Bà Hạt, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316696908

Người đại diện: Lê Văn Minh

321/1 Lý Thái Tổ, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316694925

Người đại diện: Nguyễn Minh Sang

2A Nhật Tảo, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316690092

Người đại diện: Trần Thái Toàn

Số 321/1 Lý Thái Tổ, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316651600

Người đại diện: Trần Văn Hiếu

472A Nguyễn Tri Phương, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316648679

Người đại diện: Đặng Lê Thụy Quỳnh My

277 Lý Thái Tổ, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315460272

Người đại diện: Trần Lê Xuân Khánh

292/2 Bà Hạt, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315370734

Người đại diện: Lee Donghoon

Số 375 đường Sư Vạn Hạnh, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315338339

Người đại diện: Nguyễn Tuấn Dũng

39 Bà Hạt, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315241866

Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc Anh

484 Nguyễn Tri Phương, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315227117

Người đại diện: Lê Thị Bích Liên

154 Ngô Gia Tự, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết