Danh sách công ty tại Phường 04

Mã số thuế: 0310228854

Người đại diện: Khổng Trọng Hiền

858 Nguyễn Chí Thanh Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0309129961-001

Người đại diện: Lê Hồng Hạnh

135/14 Hà Tôn Quyền Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305711431

Người đại diện: Trần Chí Quyền

175/2 Dương Tử Giang Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305617478

Người đại diện: Phạm Văn Thanh

71 Tân Khai Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0302424284

Người đại diện: Dương Kim Phát

682 Nguyễn Chí Thanh Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0304730600

Người đại diện: Đặng Vỹ Quân

167 Tạ Uyên Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305446102

Người đại diện: Quang Phụng Linh

175/12 Dương Tử Giang Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305394782

Người đại diện: Đào Quốc Phan

800 Nguyễn Chí Thanh Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305361089

Người đại diện: Huỳnh Trường Nhơn

104 Tạ Uyên Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0303018380-001

99-109 Thuận Kiều Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305313818

Người đại diện: Quan Chí Vinh

183-185 Dương Tử Giang Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305239219

Người đại diện: Phan Phú Lâm

39 Trần Quý Phường 04 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết