Danh sách công ty tại Phường 07

Mã số thuế: 0308428567-002

Người đại diện: Phạm Hồng Anh

27 Lý Thường Kiệt Phường 07 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0309267697-001

Người đại diện: Lý Lệ Thanh

558 Nguyễn Chí Thanh Phường 07 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0309487445-001

Người đại diện: La Thục Bình

27 Lý Thường Kiệt Phường 07 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0309552729

Người đại diện: Lưu Thị Ngọc Anh

102-104 Lê Đại Hành Phường 07 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0309246513

Người đại diện: Võ Thị Ngọc Điệp

420/10 Tân Phước Phường 07 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0307298072

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Huy

804 Lô C1, C/c Lý Thường Kiệt,Lý Thường Kiệt Phường 07 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0306101358

Người đại diện: Võ Hoài Nam

53 Lý Nam Đế Phường 07 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0306096517

Người đại diện: Cao Lê Thị Ngọc

28B Lý Nam Đế Phường 07 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0300388129

Người đại diện: Trần Thị Kim Nhung

89 Lý Thường Kiệt Phường 07 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0304529726

Người đại diện: Võ Hữu Trí

002 Lô C1 C/C Lý Thường Kiệt Phường 07 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305132480

Người đại diện: Dương Minh Chánh

16/16 Lý Nam Đế Phường 07 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305116538

Người đại diện: Phạm Kim Định

905 Đường 3-2, Phường 07 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết