Danh sách công ty tại Phường 09

Mã số thuế: 0310181839

Người đại diện: Diệp Huệ Yến

394/27 Minh Phụng Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0309602673

Người đại diện: Đào Ngọc Hồng

343 Lãnh Binh Thăng Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0309017376

Người đại diện: Trịnh Văn Võ

556A Minh Phụng Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0308791587

Người đại diện: Châu Quốc Cường

370/26 Minh Phụng Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0308615856

Người đại diện: Trần Ngọc Bích

177 Bình Thới Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0306399279

Người đại diện: Vương Mỹ Nga

256/61 Hàn Hải Nguyên Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0306255220

Người đại diện: Trần Kỳ Quyền

175 Đội Cung Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0306168899

Người đại diện: Trương Huệ Linh

188 Đội Cung Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0306068541

Người đại diện: Nguyễn Thanh Hải

160/13 Đội Cung Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4200762323-001

Người đại diện: Ngô Thái Tùng Thư

452 Minh Phụng Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305879988

Người đại diện: Trần Lâm

191 Đội Cung Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305862021

Người đại diện: Linh Tái Nữ

181/31/17C Bình Thới Phường 09 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết