Danh sách công ty tại Phường 1

Mã số thuế: 0316784858

Người đại diện: Nguyễn Phương Dung

36C/7 Đường 762 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316736389

Người đại diện: Thái Ngân Hà

6/17/28 Tân Hóa, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316687540

Người đại diện: Nguyễn Văn Ngọc Minh

36C/26 Đường 762 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316681210

Người đại diện: Huỳnh Nguyễn Hoàng

84 Đường 702 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315463308

Người đại diện: Nguyễn Thị Thanh Xuân

766 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315339607

117 Lạc Long Quân, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315287388

Người đại diện: Đặng Thị Thu Nhã

26/1 Đường 702 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315247508

Người đại diện: Đinh Minh Hoài

53 Đường 762 Hồng bàng, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315211420

Người đại diện: Trương Hoài Phi

708/1/26 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315165478

Người đại diện: Luyện Thành Nhơn

36D/18 Đường 762 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315150369

Người đại diện: Lê Minh Nhuận

36D/26 Đường 762 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315140811

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Đại

40 Tân Hóa, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết