Danh sách công ty tại Phường 11

Mã số thuế: 0314110229

Người đại diện: Nguyễn Thị Châu Phượng

355B Lê Đại Hành - Phường 11 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314092594

Người đại diện: Sơn Sô Phanh

351/24C Lê Đại Hành - Phường 11 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314081401

Người đại diện: Trần Nguyễn Diễm Châu

99 Bình Thới - Phường 11 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314073707

Người đại diện: Đoàn Minh

467/14 Lê Đại Hành - Phường 11 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314040243

Người đại diện: Nguyễn Hoàng Tuấn

17B Bình Thới, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314010979

Người đại diện: Trần Thị Hoài Khanh

387A Lê Đại Hành - Phường 11 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313954893

Người đại diện: Võ Nhất Tân

241 C, Lò Siêu - Phường 11 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313945031

Người đại diện: Nguyễn Hữu Thuyên

371B Lê Đại Hành - Phường 11 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313941904

Người đại diện: Thạch Ngọc Huệ

469/4 Đường Lê Đại Hành - Phường 11 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313915044

Người đại diện: Lâm Thị Mỹ Hương

443 Lê Đại Hành - Phường 11 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0303016168-007

Người đại diện: Lê Phượng Hoàng

168/20 - 168/22 Lê Thị Bạch Cát - Phường 11 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313892799

Người đại diện: Đặng Văn Khanh

385A Lê Đại Hành Phường 11 - Phường 11 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết