Danh sách công ty tại Phường 12

Mã số thuế: 0316712187

Người đại diện: Thái Đại Cương

41 Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316706049

Người đại diện: Võ Trọng Nghĩa

241/109 Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316678345

Người đại diện: Chung Diệu Hoành

43/161 Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316645050

Người đại diện: Dương Mục Liên

310/62M Tôn Thất Hiệp, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315208851

Người đại diện: Ngô Thị Thanh Tâm

1150/56 Đường 3/2, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315191615

Người đại diện: Nguyễn Thành Lâm

11 Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315189373

Người đại diện: Lê Tấn Bảo

211 Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315161522

Người đại diện: Nghiêm Bát Mộc

320/18M Đường Tôn Thất Hiệp, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315114988

Người đại diện: Nguyễn Tấn Phát

1162/95 Đường 3/2, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315111761

Người đại diện: Phan Ngọc Hạnh

1148 Đường 3/2, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315108173

Người đại diện: Hoàng Thanh Trung

176/13 Công Chúa Ngọc Hân, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315071572

Người đại diện: Đặng Kim Giang

Số 234 Lò Siêu, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết