Danh sách công ty tại Phường 14

Mã số thuế: 0316775229

Người đại diện: Lương Thanh Thuyên Thuyên

185-187-189 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316763858

Người đại diện: Nguyễn Thị Thanh Xuân

77 đường 100 Bình Thới, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316747278

Người đại diện: Nguyễn Nhật Quang

86/186 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316734889

Người đại diện: Triệu Ngọc Hà

93/2/5 Đường 100 Bình Thới, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316719143

Người đại diện: Lê Trương Mỹ Phương

48 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316704411

Người đại diện: Hồ Thị Thuỳ Trang

79/C2A đường Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316702830

Người đại diện: Mai Thị Huyền Trang

127/66/4 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315313221

Người đại diện: Quan Thanh Tuấn

91 Đường 100 Bình Thới, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315271099

Người đại diện: Ngô Thụy Thanh Thảo

Số 32/110 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315240862

Người đại diện: Nguyễn Thị Thanh Thủy

45/4 Đường 100 Bình Thới, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315233801

Người đại diện: Nguyễn Thanh Phong

161 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315216595

Người đại diện: Nguyễn Minh Đăng

156/12 Bình Thới, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết