Danh sách công ty tại Phường 2

Mã số thuế: 0316785266

Người đại diện: Nguyễn Anh Thanh

103/27A Thái Phiên, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316702164

Người đại diện: Nguyễn Văn Thủy

1340G Đường 3/2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316696143

Người đại diện: Tô Ni Hiếu

323/27 Đường Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316698817

Người đại diện: Vương Tường Quân

323/11 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316688336

Người đại diện: Vy Thị Nhàn

Tầng 6, Số 1446-1448 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316646953

Người đại diện: Tưởng Kim Liễu

Tầng 6, Số 1446 - 1448 Đường 3/2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315303294

Người đại diện: Hu Kek Hock

152A Lạc Long Quân, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315196532

Người đại diện: Nguyễn Hoàng Vũ

1446 đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315175966

Người đại diện: Huỳnh Lực Hán

88/12 Thái Phiên, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315162702

Người đại diện: Huỳnh Thị Bé Hiền

Số 35, đường 329 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315164876

Người đại diện: Nguyễn Hữu Đức

Phòng 4, Lầu 5, số 1446-1448 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315155261

Người đại diện: Trần Thị Mai

260-262 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết