Danh sách công ty tại Phường 3

Mã số thuế: 0316761868

Người đại diện: Phan Thị Thùy An

227/1/13A Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316756057

Người đại diện: Trịnh Triệu An

106H/4 Đường Lạc Long Quân , Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316751588

Người đại diện: Nguyễn Bình Phương

106A/90 Đường Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316754028

Người đại diện: Trần Văn Dũng

106H/29 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316745513

Người đại diện: Huỳnh Minh

Số 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316682239

Người đại diện: Nguyễn Duy Cường

190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316683962

Người đại diện: Trần Quang Đại Đinh Thanh Nhàng

161C/27 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316683190

Người đại diện: Bùi Thị Minh Thư

109D/38B Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316667819

Người đại diện: Huỳnh Văn Liêm

106H/5C Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316647266

Người đại diện: Lê Tấn Phi

26C/22 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316645999

Người đại diện: Phạm Văn Tới

161B/81/28 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315382680

Người đại diện: Lại Thị Sang

152/9 Đường Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết