Danh sách công ty tại Phường 7

Mã số thuế: 0316780042

Người đại diện: Huỳnh Thị Đoan Trang

Số 119/60 Lý Nam Đế, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316773581

Người đại diện: Trương Minh Hằng

540 Hòa Hảo, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316723439

Người đại diện: Nguyễn Văn Dũng

154 Lê Đại Hành, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316703841

Người đại diện: Lê Văn Thành

66/18 Lê Đại Hành, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316673393

Người đại diện: Lưu Hồng Phúc

97/99 Lý Nam Đế, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316673097

Người đại diện: Lưu Ngọc Giàu

80 Lê Đại Hành, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315344290

Người đại diện: Đàm Gia Huy

43/30 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315333877

Người đại diện: Phạm Thị Mỹ Loan

905 Đường 3/2, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315313581

Người đại diện: Lương Thị Thoa

Số 163 Lý Nam Đế, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315273628

Người đại diện: Nguyễn Văn Hảo

883 Đường 3/2, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315271652

Người đại diện: Lưu Văn Quỳnh

843 Đường 3/2, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315256076

Người đại diện: Ji Xiaowei

Số 88 Lý Nam Đế, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết