Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Tân Thới Hiệp

Mã số thuế: 0313059643

Người đại diện: Lâm Tấn Phát

Lô số 2-5 Khu E1, Khu Công nghiệp Tân Thới Hiệp - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305723388-001

Người đại diện: Lâm Bình Tiến

Lô 6-7 Đường D6, KCN Tân Thới Hiệp - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0311507522

Người đại diện: Đỗ Thị Anh

Lô 3-5 Khu F1 KCN Tân Thới Hiệp - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0310908666-001

Người đại diện: Phan Hùng Cường

DV Đường D2, Khu Công nghiệp Tân Thới Hiệp - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0303327861

Người đại diện: Kim Chong Jin

Khu E1 KCN Tân Thới Hiệp - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0303030589

Lô 1-2 Khu B1 KCN Tân Thới Hiệp - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0302468676

Lô 3-5 KCN Tân Thới Hiệp - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0302216083

Lô 6 Khu B1 KCN Tân Thới Hiệp - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết