Danh sách công ty tại Phường Đ.Hưng Thuận

Mã số thuế: 0310195119

Người đại diện: Nguyễn Xuân Vinh

Tầng 2 Nhaxanh s Kim Ngọc Building 2025 QL 1A Phường Đ.Hưng Thuận - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết