Danh sách công ty tại Phường Hiệp Chánh

Mã số thuế: 0305690816

Người đại diện: Lữ Mỹ Linh

678/86 Cụm CN Quang Trung Nguyễn ảnh Thủ KP5 Phường Hiệp Chánh - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết