Danh sách công ty tại Phường Tân Hưng

Mã số thuế: 0309040103

Người đại diện: Vũ Minh Đăng

149 Tổ 17 KP6 Trường Chinh Phường Tân Hưng - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0306106980

Người đại diện: Triệu Hồng Thoại

620/15 Trường Chinh KP7, Phường Tân Hưng - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305546139

Người đại diện: Lê Đức Tân

167/8B Trường Chinh KP.06 Phường Tân Hưng - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305094919

Người đại diện: Phạm Thị Hồng Lam

05 Đường DHT 41, KP6 Phường Tân Hưng - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0304272661

Người đại diện: Nguyễn Nho ánh

64 Đường ĐHT05 Phường Tân Hưng - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết