Danh sách công ty tại Phường TCH

Mã số thuế: 0305963541

Người đại diện: Phạm Xuân Thanh

403/14/8A Tân Chánh Hiệp 10, KP3 Phường TCH - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305730385

Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Kiều

Nhà 8 Công Viên Phần Mềm Quang Trung Phường TCH - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0303145999

Người đại diện: Youn Soung Kec

A5 KBT Đông Lô 27 CVPM Quang Trung Phường TCH - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0302166241

Người đại diện: Nguyễn Thị Trúc Linh

Phòng 6A ,Nhà 2,Công Viên Phần Mềm Quang Trung ,P.TCH - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết