Danh sách công ty tại Phường Thạnh Xuân

Mã số thuế: 0316789856

Người đại diện: Hà Văn Tân

140/22 Thạnh Xuân 25, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316786037

Người đại diện: Đoàn Ngọc Tuyền

Số 2 Đường Thạnh Xuân 38, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316791118

Người đại diện: Võ Duy Đin

372/2 Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316782667

Người đại diện: Nguyễn Đình Thanh

Số 637/10/33/28T, đường Hà Huy Giáp, khu phố 2, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316776328

Người đại diện: Lê Thanh Hải

Số 142/15 đường TX22, Khu phố 5, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316776180

Người đại diện: Trần Thị Cẩm Vân

03A Đường Thạnh Xuân 52, Khu phố 4, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316772299

Người đại diện: Huỳnh Quốc Dũng

19C Tô Ngọc Vân, Khu Phố 1, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316773535

Người đại diện: Nguyễn Đình Lâm

145/27/17 Đường Thạnh Xuân 52, Khu phố 3, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316767429

Người đại diện: Vũ Hoàng Hậu

280/64 Thạnh Xuân 25, Tổ 29, khu phố 2, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316765647

Người đại diện: Tôn Long Tuấn

53/20 Đường Thạnh Xuân 23, Khu Phố 5, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316766785

Người đại diện: Nguyễn Văn Âu

913/15/6 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316766577

Người đại diện: Nguyễn Thanh Sơn

80/12 Thạnh Xuân 43, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết