Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Cát Lái 2

Mã số thuế: 0313049860

Người đại diện: Nguyễn Minh Văn

Lô D6, Khu Công Nghiệp Cát Lái 2 - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết