Danh sách công ty tại Phường Bình Trưng Đông

Mã số thuế: 0316659705

Người đại diện: Nguyễn Thiện Tâm

128/5/3C Đường Số 6, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316667625

Người đại diện: Trần Vũ Khải

690 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316649658

Người đại diện: Trịnh Tấn Đạt

5/22 Đường số 42, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316646738

Người đại diện: Hoàng Thanh Hải

128/5/2a đường số 6, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316644836

Người đại diện: Đặng Quốc Anh

Lầu 2, Văn phòng số 5/13 đường 49, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315484361

21/17A Đường 42, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315446239

Người đại diện: Phạm Văn Nhiều

515 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315429089

Người đại diện: Mai Thị Thùy Dương

16/11 Đường 49, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315419059

Người đại diện: Nguyễn Hồng Hải Yến

Số 42, Đường số 6, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315407367

Người đại diện: Nguyễn Kiều Hưng

143 Đỗ Xuân Hợp, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315371689

Người đại diện: Trần Đắc Hưng

27A Đường 39, Khu phố 5, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315352284

Người đại diện: Đặng Thị Ngọc Thủy

88 Nguyễn Văn Giáp, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết