Danh sách công ty tại Chưa rõ

Mã số thuế: 0314127744

Người đại diện: Dương Thị Thu Loan

179 EF Cách Mạng Tháng Tám - Phuờng 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314116904

Người đại diện: Lê Thị Thanh Hương

454 Nguyễn Thị Minh Khai - Phuờng 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314100090

Người đại diện: Dương Xuân Hiệp

382/16 Nguyễn Thị Minh Khai - Phuờng 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314098363

Người đại diện: Cao Thị Bích Nga

290 Nguyễn Thị Minh Khai - Phuờng 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314096535

Người đại diện: Nguyễn Văn Khoa

183 Cách Mạng Tháng 8 - Phuờng 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314092315

Người đại diện: Nguyễn Tiến Sỹ

382/17-19 Nguyễn Thị Minh Khai - Phuờng 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314084931

Người đại diện: Trâ�N ThiÊ Minh

327/9 Nguyê�n Đi�nh Chiê�u - Phuờng 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314075253

Người đại diện: Vũ Nguyễn Tri Cận

39 Nguyễn Sơn Hà - Phuờng 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314069690

Người đại diện: Đinh Quang Vinh

416E Nguyễn Thị Minh Khai - Phuờng 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313959122-003

Người đại diện: Vũ Hiếu Thiện

Số 2-2A Cao Thắng - Phuờng 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314061892

Người đại diện: Trần Thúy Loan

241/31 Nguyễn Đình Chiểu - Phuờng 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314038283

Người đại diện: Nguyễn Văn Thứ

413 Võ Văn Tần - Phuờng 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết