Danh sách công ty tại Phường 01

Mã số thuế: 0313539128

Người đại diện: Nguyễn Thị Trang

633/14C Điện Biên Phủ - Phường 01 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313535003

Người đại diện: Cao Văn Đức

611/15 Điện Biên Phủ - Phường 01 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313529955

Người đại diện: Trương Thị Chí Tâm

611/16E Điện Biên Phủ - Phường 01 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313497051-003

Người đại diện: Vũ Duy Hiếu

748 Nguyễn Đình Chiểu - Phường 01 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313526383

Người đại diện: Nguyễn Vũ Hiển

287 Nguyễn Thiện Thuật - Phường 01 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313514074

Người đại diện: Lâm Thị Thúy Nhàn

611/34 Điện Biên Phủ - Phường 01 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313498993

Người đại diện: Châu Hoàng Hải

171 Cư Xá Đường Sắt, đường Lý Thái Tổ - Phường 01 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313494558

Người đại diện: Lê Thụy Anh Thư

Số 645/25 Điện Biên Phủ - Phường 01 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313488498

Người đại diện: Phan Thị Nhẫn

122 Cư Xá Đường Sắt, đường Lý Thái Tổ - Phường 01 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313490088

Người đại diện: Đoàn Văn Lài

11H Nguyễn Thiện Thuật - Phường 01 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313459225

Người đại diện: Hà Thị Kim Phụng

Số 611/45 đường Điện Biên Phủ - Phường 01 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313453907

Người đại diện: Huỳnh Duy Sang

145/12/5 Nguyễn Thiện Thuật - Phường 01 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết