Danh sách công ty tại Phường 03

Mã số thuế: 0313519851

Người đại diện: Võ Minh Vương

Lầu 1, 499 Điện Biên Phủ - Phường 03 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313516508

Người đại diện: Đỗ Minh Hải

497 Điện Biên Phủ - Phường 03 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313510866

Người đại diện: Trần ánh Hồng

298 Nguyễn Thiện Thuật - Phường 03 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313504291

Người đại diện: Nguyễn Văn Sơn

212/92 Nguyễn Thiện Thuật - Phường 03 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313500191

Người đại diện: Bùi Thị Ngọc Loan

69/4 Cao Thắng - Phường 03 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313488547

Người đại diện: Hà Bảo Vinh

174/95 Nguyễn Thiện Thuật - Phường 03 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313485747

Người đại diện: Trần Quốc Tuấn

64 Bàn Cờ - Phường 03 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313486395

Người đại diện: Lê Đỗ Yến Hương

493 Điện Biên Phủ - Phường 03 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313478612

Người đại diện: Lê Thị Thu Trang

139 Bàn Cờ - Phường 03 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313460238

Người đại diện: Phạm Thị Liên Phương

539 Điện Biên Phủ - Phường 03 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313457940

Người đại diện: Trần Hương Duy

80 Bàn Cờ - Phường 03 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313447967

Người đại diện: Đinh Thức Tín

69 Cao Thắng - Phường 03 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết