Danh sách công ty tại Phường 05

Mã số thuế: 0311288302

442 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0309893214-001

Người đại diện: Nguyễn Quang Khoa

221 Nguyễn Đình Chiểu Phường 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0310303910

Người đại diện: Nguyễn Thị Giáng Hương

215 Nguyễn Đình Chiểu Phường 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0310245190

Người đại diện: Nguyễn Thị Vân Anh

306/21 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0310210293

Người đại diện: Lê Văn Hiển

393 Võ Văn Tần Phường 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0310175419

Người đại diện: Nguyễn Thị Thất

420 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0309387190

Người đại diện: Trần Học Cường

39 Nguyễn Sơn Hà Phường 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0309378291

Người đại diện: Hồ Quảng Can

235 Nguyễn Đình Chiểu Phường 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305086636-001

Người đại diện: Lưu Thị Thu Hằng

207 Võ Văn Tần Phường 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0308770925

Người đại diện: Trần Thúy Loan

241/329C Nguyễn Đình Chiểu Phường 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0307888177

Người đại diện: Phạm Vũ Minh Đạt

327/25 Nguyễn Đình Chiểu Phường 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0306104775

Người đại diện: Micheal James Scott

382/17 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết