Danh sách công ty tại Phường 06

Mã số thuế: 0313540846

Người đại diện: Nguyễn Duy Linh

Số 8 Bà Huyện Thanh Quan - Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313542000

Người đại diện: Trương Bích Trâm

Tầng 5, Tòa nhà Pax Sky, số 123 Nguyễn Đình Chiểu - Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313539985

Người đại diện: Đặng Thị Thùy Hương

Lầu 8- Tòa nhà AVS, 14 Trương Quyền - Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313540081

Người đại diện: Lê Nguyên Ngọc

Lầu 15, Tòa nhà LIM II, 158 Võ Văn Tần - Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313541141

Người đại diện: Nguyễn Phương Ngọc

10 Trương Quyền - Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313539992

Người đại diện: Phùng Thị Quỳnh Nga

107/2 Trương Định - Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313539449

Người đại diện: Lý Đoàn Vương

Lầu 6, Tòa nhà Master Building, số 41-43 Trần Cao Vân - Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313537804

Người đại diện: Trần Quốc Đạt

Tầng 2, Tòa nhà Ngọc Đông Dương, Số 76 Cách Mạng Tháng Tám - Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313536790

Người đại diện: Lê Hữu Luận

8Bis Công Trường Quốc Tế - Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313535268

Người đại diện: Đoàn Trọng Quý

Tầng 2, Tòa nhà Ngọc Đông Dương, Số 76 Cách Mạng Tháng 8 - Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6001504219-002

Người đại diện: Lý Thị Bích Ngọc

Lầu 2, Tòa nhà OSC, 161 Võ Văn Tần - Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313534867

Người đại diện: Nguyễn Thị Diệu Thẩm

Tầng 2, Tòa nhà Ngọc Đông Dương, 76 Cách Mạng Tháng 8 - Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết