Danh sách công ty tại Phường 1

Mã số thuế: 0316781889

Người đại diện: Thái Nguyên

Số 750, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 01, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316760222

Người đại diện: Đỗ Hữu Phúc

633/47 Điện Biên Phủ, Phường 01, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316747020

Người đại diện: Phan Thị Nhung

561/3 Điện Biên Phủ, Phường 01, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316744090

Người đại diện: Nguyễn Văn Dũng

677 Điện Biên Phủ, Phường 01, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316736639

Người đại diện: Nguyễn Phát Đạt

275 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 01, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316733839

Người đại diện: Lê Thanh Mỹ

704/69 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 01, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316725387

Người đại diện: Nguyễn Huỳnh Xuân Khai

170(mặt sau) Lý Thái Tổ, Phường 01, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316721167

Người đại diện: Lê Trần Bảo Ngọc

175/39 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 01, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316709995

Người đại diện: Lê Thị Liệu

Số 118 Lý Thái Tổ, Phường 01, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316708261

Người đại diện: Trần Văn Út Hoàng

782 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 01, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316708712

Người đại diện: Trần Quốc Dũng

145/12/36 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 01, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316699641

Người đại diện: Phan Thị Thu Hương

198 Lý Thái Tổ, Phường 01, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết