Danh sách công ty tại Phường 13

Mã số thuế: 0316720300

Người đại diện: Nguyễn Thị Tuyết

351/59A Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316705503

Người đại diện: Hồ Huy Cường

878 Trường Sa, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316695823

Người đại diện: Văn Trung

966 Trường Sa , Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316683698

Người đại diện: Nguyễn Thúy Vy

351/53 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316670579

Người đại diện: Đặng Thị Trúc Hiền

23B Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316661292

Người đại diện: Đỗ Ngọc Liên Hương

922 Trường Sa, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315444802

Người đại diện: Nguyễn Hải Nam

339/36C Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315438975

Người đại diện: Tan Jin Kiat

297/22 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315343868

Người đại diện: Trương Khánh Duy

359/1/29C Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315249343

Người đại diện: Phạm Xuân Quyên

331 Lê Văn Sĩ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315230007

Người đại diện: Võ Thị Kiều Tiên

932E Trường Sa, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315230409

Người đại diện: Nguyễn Thị Khánh

359/1/27B Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết