Danh sách công ty tại Phường 5

Mã số thuế: 0316782628

Người đại diện: Trương Thị Mỹ Ngà

Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316779551

Người đại diện: Thạch Ni

Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, Số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316775035

Người đại diện: Trần Trường Hải

Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316778734

Người đại diện: Huỳnh Thanh Sang

Tầng 3, Số 382/17-19 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316777191

Người đại diện: Tạ Huỳnh Mai

Số 348 Nguyễn Thị Minh Khai , Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316777265

Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc Hiền

393 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316771351

Người đại diện: Phan Thị Mỹ Nhuận

Số 258/3 Võ Văn Tần, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316766866

Người đại diện: Nguyễn Thanh Hà

348 Nguyễn Thị Minh Khai , Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316764805

Người đại diện: Lê Khắc Hào

Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316765894

Người đại diện: Trần Công Thành

327/1 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316763350

Người đại diện: Ngô Thúy Uyên

176 Võ Văn Tần, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316752510

Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc Thơ

383 Võ văn Tần, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết