Danh sách công ty tại Phường 7

Mã số thuế: 0316660394

Người đại diện: Nguyễn Thị Như Hoa

111C Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316657105

Người đại diện: Lê Xuân Hùng

Tầng 1, Tòa nhà An Phú Plaza, 117 – 119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316655429

Người đại diện: Nguyễn Phước Hồng Minh

134/97/23A Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316651142

Người đại diện: Đoàn Khương Duy

Tầng 3, Tòa Nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316647481

Người đại diện: Đoàn Cao Văn

Tầng 3, Tòa Nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0108204915

Người đại diện: Trần Minh Trí

49C Tú Xương, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315508340

Người đại diện: Hồ Sĩ Vinh

Tầng 1, Tòa Nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng , Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315496663

Người đại diện: Nguyễn Công Triết

Tầng 1, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315488817

Người đại diện: Trần Đình Vũ

Tầng 3, Tòa Nhà An Phú, 117-119 Lý Chính Thắng , Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315477501

27 Lê Quý Đôn, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315480670

27 Lê Quý Đôn, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315461029

Người đại diện: Nguyễn Đức Hoàng

233/4 Võ Thị Sáu, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết