Danh sách công ty tại Phường 9

Mã số thuế: 0316789616

Người đại diện: Ngô Thị Thu Hoài

52 Nguyễn Thông, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316740321

Người đại diện: Nguyễn Duy Vũ

10/92 Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316736741

Người đại diện: Nguyễn Văn Hiếu

Tầng 12, tòa nhà Sông Đà, 14B Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316736773

Người đại diện: Nguyễn Văn Hải

184/13 Lý Chính Thắng, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316728388

Người đại diện: Phan Phước Lâm

80/4A Bà Huyện Thanh Quan, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316721216

Người đại diện: Nguyễn Minh Tuấn

801-803 Hoàng Sa, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316704845

Người đại diện: Đặng Việt Tú Uyên

Số 18A Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316698983

Người đại diện: Nguyễn Quang Đức

184/30/27 Lý Chính Thắng, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316692477

Người đại diện: Nguyễn Thế Nhiên

Số 18A Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316685864

Người đại diện: Phạm Trung Kiên

1 Nguyễn Thông, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316687251

Người đại diện: Bùi Triệu Huệ Nhi

14/40N Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316685624

Người đại diện: Hàng Thị Ngọc Loan

163 Trương Định, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết