Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Tân Bình

Mã số thuế: 0313061385

Người đại diện: Kim BongHwan

Lô II-3, Nhóm Công Nghiệp II, Đường Số 11, KCN Tân Bình - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313060303

Người đại diện: Trương Hên

22B Lô 4, Đường số 3, Khu Công nghiệp Tân Bình - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0312593193

Người đại diện: Christiaan Romme

Lô I-12 đường số 13 nhóm CN1, KCN Tân Bình - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0311845715

Người đại diện: Matheus Maria Jozef Hubertus L

Lô II-3 Nhóm Công nghiệp II Đường số 11 KCN Tân Bình - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0311725640

Người đại diện: Oshima Nobuo

Lô Số III4-5 Nhóm CN III Đường Số 10 KCN Tân Bình - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0311613030

Người đại diện: Furukawa Naoki

Một Phần Kho Xưởng5 Cụm 1 Đường CN 11 Nhóm CN I KCN Tân Bình - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0311511053

Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc Hương

Lô III-16B Đường 13 Nhóm CN III KCN Tân Bình - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0311288461

Người đại diện: Nguyễn Thị Minh Kiều

Lô II-1 Cụm 1 Nhóm CN II KCN Tân Bình - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0104156185-013

Người đại diện: Tô Văn Bính

Lô II-1B Đường Lê Trọng Tấn, Khu công nghiệp Tân Bình - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0310707007

Người đại diện: Kim Youngeel

Lô III-26 Đường Số 19/5A Nhóm CN III KCN Tân Bình - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0309921239

Người đại diện: Chung Tai Lan

Lô III-26 Đường 19/5A KCN Tân Bình - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305881151

Người đại diện: Phạm Tiến Đạt

G412 Khu Chung cư Khu Công nghiệp Tân Bình - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết